"Gói giải pháp cho căn hộ cao cấp"


Điều khiển chiếu sáng, An ninh, an toàn, hệ thống tiết kiệm, điều khiển cửa, rèm cửa

"Gói giải pháp cho Biệt thự"


Điều khiển chiếu sáng, An ninh, an toàn, hệ thống tiết kiệm, điều khiển cửa, rèm cửa

"Gói giải pháp cho Tòa nhà"


Điều khiển chiếu sáng, An ninh, an toàn, hệ thống tiết kiệm, điều khiển cửa, rèm cửa